Njoftime

Shpallje per pozicionet e lira te punes

Shpallje për Lëvizje paralele dhe pranim në sherbimin civil, kategoria ekzekutive Niveli minimal i diplomës, Bachelor në Shkenca Ekonomike/ Juridike/ Sociale/ Natyrore/ Mesuesise, etj., niveli minimal i diplomës “Bachelor”  [...]

Njoftim Fituesi

Njoftim për fituesin e konkursit për pozicionet e punës Njoftim për fituesin e konkursit për pozicionet e punës 1 (një) Pergjegjes i Sektorit të Aplikimit të Projekteve dhe Integrimin Evropian 1 [...]