Regjistri i kerkesave, (2016)

Regjistri i kerkesave per vitin 2016

 NRDATA E REGJISTRIMITOBJEKTIDATA E KTHIMIT TE PERGJIGJESSTATUSI I KERKESESTARIFA
113.01.2016Kerkese per pagesen e trasportit te femijerve13.01.2016PerfunduarNUK KA
218.01.2016Kerkese per Konfirmim18.01.2016PerfunduarNUK KA
318.01.2016Kerkese per Konfirmim “Prefektit te qarkut Elbasan18.01.2016PerfunduarNUK KA
421.01.2016Kerkohet informacion Prefektit te qarkut Elbasan21.01.2016PerfunduarNUK KA
525.01.2016Kerkese per bashkpunim “ Ministria e Arsimit dhe Sportit “25.01.2016PerfunduarNUK KA
626.01.2016Kerkese per informacion lidhur me mbrojtjen e femijeve26.01.2016PerfunduarNUK KA
729.01.2016Kerkese per urbanistiken29.01.2016PerfunduarNUK KA
81.02.2016Kerkese per trasportin e nenpunesve civil1.02.2016PerfunduarNUK KA
94.02.2016Kerkerse per Urbanistiken4.02.2016PerfunduarNUK KA
109.02.2016Kerkerse per Urbanistiken9.02.2016PerfunduarNUK KA
1115.02.2016Kerkese per bashkpunim “Drejtoria e rajonit qendror Tirane”15.02.2016PerfunduarNUK KA
1219.02.2016Kerkese per zyren permbarimore Elbasan19.02.2016PerfunduarNUK KA
132.03.2016Kerkese “Universiteti A.Xhuvani”Elbasan2.03.2016PerfunduarNUK KA
147.03.2016Kerkese “Insituti I Sigurimeve “7.03.2016PerfunduarNUK KA
1511.03.2016Kerkerse per Urbanistiken11.03.2016PerfunduarNUK KA
164.04.2016Kerkohet informacion per informacion4.04.2016PerfunduarNUK KA
1720.04.2016Kerkese per pagese trasporti20.04.2016PerfunduarNUK KA
1826.04.2016Kerkohet informacion per lendet drusore26.04.2016PerfunduarNUK KA
197.06.2016Kerkese per urbanistiken7.06.2016PerfunduarNUK KA
209.06.2016Kerkese per urbanistiken9.06.2016PerfunduarNUK KA
2113.06.2016Kerkese per urbanistiken13.06.2016PerfunduarNUK KA
2223.06.2016Kerkese per urbanistiken24.06.2016PerfunduarNUK KA
2304.07.2016Kerkese per mbrojtjen e femijeve05.07.2016PerfunduarNUK KA
2415.07.2016Kerkese drejtoria rajonale Elbasan15.07.2016PerfunduarNUK KA
2520.07.2016Kerkese per urbanistiken20.07.2016PerfunduarNUK KA
262.08.2016Kerkese per urbanistiken2.08.2016PerfunduarNUK KA
2710.08.2016Kerkese per kujdesin social10.08.2016PerfunduarNUK KA
2829.08.2016Kerkese per drejtorin e Finances30.08.2016PerfunduarNUK KA
2929.09.2016Kerkim informacioni levizja Mjaft29.09.2016PerfunduarNUK KA
305.10.2016Kerkese per urbanistiken5.10.2016PerfunduarNUK KA
3125.10.2016Kerkese per plotesim dokumentacioni25.10.2016PerfunduarNUK KA
 
Regjistri i kerkesave per vitin 2016