Rendi i ditës

 • Rendi i ditës për mbledhjen e Këshillit Bashiak Peqin të muajit Tetor 2021, data e mbledhjes 29.10.2021

Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë

 • Rendi i ditës për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Peqin të muajit Nëntor 2021, data e mbledhjes 15.11. 2021

Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë

 • Rendi i ditës për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Peqin të muajit Dhjetor 2021, data e mbledhjes 22.12. 2021

Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë

 • Rendi i ditës për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Peqin të muajit Janar 2022, data e mbledhjes 21.01. 2022

Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë

 • Rendi i ditës për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Peqin të muajit Shkurt 2022, data e mbledhjes 25.02. 2022

Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë

 • Rendi i ditës për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Peqin të muajit Mars 2022, data e mbledhjes 18.03. 2022

Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë

 • Rendi i ditës për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Peqin të muajit Prill 2022, data e mbledhjes 26.04. 2022

Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë

 • Rendi i ditës për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Peqin të muajit Maj 2022, data e mbledhjes 26.05. 2022

Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë

 • Rendi i ditës për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Peqin të muajit Qershor 2022, data e mbledhjes 24.06. 2022

Kliko këtu për të hapur dokumentin e plotë  

 • Rendi i ditës për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Peqin të muajit Mars 2023, data e mbledhjes 24.03. 2023

Kliko ketu per te hapur dokumentin e plote

 • Rendi i ditës për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Peqin të muajit Gusht 2023, data e mbledhjes 28.08. 2023

Kliko ketu per te hapur dokumentin e plote