Drejtoritë dhe Njësitë administrative

Administrata e Bashkisë Peqin përbëhet nga 9 drejtori dhe 5 Njësi Administrative

Njësitë Administrative janë:
1)Njësia Administrative Pajovë
Administrator , ([email protected])
2)Njësia Administrative Përparim
Administrator Z. Altin Hoxha, ([email protected])
3)Njësia Administrative Shezë
Administrator Z. Sheqfqet Tabaku, ([email protected])
4)Njësia Administrative Gjocaj
Administrator Z. Kleant Xhyra, ([email protected])
5)Njësia Administrative Karinë
Administrator Z. Besnik Juba ([email protected])

Drejtoritë janë:

1)Drejtoria e financës me drejtor Znj. Ilda Sallufi ([email protected])
2)Drejtoria e të ardhurave, lejeve dhe licensave me drejtor Z. Virgjil Maci
3)Drejtoria e planifikimit, zhvillimit dhe Kontrollit të territorit me drejtor Z. Johan Sallufi ([email protected])
4)Drejtoria juridike, burimeve njerëzore dhe Tik me drejor Znj. Greta Nuka ([email protected])
5)Drejtoria e arshivës dhe protokollit me drejtor Znj. Gjolica Cani ([email protected])
6)Drejtoria e shërbimeve publike me Drejtor Znj.Xhesika Teqja ([email protected])
7)Drejtoria e mirëqënies dhe kujdesit social me drejtor Z.Ardit Canaku ([email protected])
8)Drejtoria e shërbimeve bujqësore, veterinare dhe pyjeve me drejtor Z. Nazmi Xhyra ([email protected])
9)Drejtoria e arsimit, kulturës, rinisë dhe sportit me drejtor Z. Ilir Sufali ([email protected])                                                                                                                                                                                                              10) Sektori Policisë Bashkiake me kryeinspektor Z. Genci Çelmeta                                                                                                                                                                                                                                                                            11) Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit me kryeinspektor Z. Gjergj Bashvogli                                                                                                                                                                                                                                      12) Sektori i Auditi të Brendshëm, me përgjegjës Z. Ardian Dervishi                                                                                                                                                                                                                                                                          13) Agjencia e Administrimit të Ambjenteve dhe Terreneve Sportive, me drejtor Z.Florent Hasbajrami