Komisionet

1. Komisioni juridik dhe ceshtjeve institucionale

Flutura Nuka       Drini Juba          Saimir Bulari

2.  Komisioni ekonomise dhe finances

Gentian Tabaku      Rovena Kodra    Arjana Sula

3.  Komisioni Puneve publike dhe sherbimet emergjences

Parashevi Cehu      Xhonatan Kosta       Shpetim Musta

4. Komisioni kultures sportit dhe mardhenieve me jashte

Mirela Maci             Alda Hima             Hanc Beheluli

5.Komisioni zhvillimit urban planifikim territ dhe buqesise

Klemend Cani        Leonard Dudija       Alma Haskasa

6. Komisioni Shendetit publik dhe ceshtjeve sociale

Alma Zelo              Matilda Sula            Morena Karaj

7. Komisioni per barazine gjinore dhe perfshirja sociale.

Arjana Sula           Ertugela Lluca        Klajdi Kercuku