REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështja
Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë
"Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)"
"Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)"
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)"Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo"
"Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)"
"Përgjigjia
(data dhe numri)"
1Kërkesë për pjesmarrje në dëgjesa publike të Këshillit Bashkiak PeqinKëshilli Bashkiak PeqinPo
2Kërkesë për rrethimin e tregut27 Tetor 2021Këshilli Bashkiak PeqinPo
3Kerkese për mbulim shpenzimesh për djegien e shtëpisë14 Janar 2022Këshilli Bashkiak Peqin25.02.2022Po
4Kerkese për mbulim shpenzimesh për djegien e shtëpisë27 Janar 2022Këshilli Bashkiak Peqin25.02.2022Po
5Kerkese per ndihme financiare per djegie shtepieShkurt 2022Këshilli Bashkiak Peqin18.03.2022Po
Dhenie ndihme financiare nga emergjencat civile per nje familje ne nevojePrill 2022Këshilli Bashkiak Peqin21.04.2022Po