Kryetari i Keshillit

Kryetari i Këshillit të Bashkisë Peqin
        Znj. Flutura Nuka
            Partia Socialiste