Sekretari i Keshillit

Sekretari i Këshillit të Bashkië Peqin

Z. Lulzim Resuli