Author - Besford Haskasa

Regjistri i kërkesave 2021

NRShkurtimi i lëndësData e regjistrimit të kërkesësSektori që e ndjekStatusi i kërkesësTarifa 1Kërkesë për riparim çatie10.01.2021Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar5000 lekë 2Kërkesë për riparim çatie11.01.2021Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar5000 lekë 3Kërkesë për riparim çatie19.01.2021Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar5000...