PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS, THIRRJA VI