Kategori

Konfirmim akti, 239

Konfirmim akti, 239 Ne zbatim te nenit 16 te ligjit Nr.107/2016 dt.27.10.2016 “Per Prefektin e Qarkut”, pasi u verifikua ligjshmeria e aktit tuaj Nr.5 Date 29.01.2018, “Per miratimin e projek [...]

Konfirmim akti, 240

Konfirmim akti, 240 Ne zbatim te nenit 16 te ligjit Nr.107/2016 dt.27.10.2016 “Per Prefektin e Qarkut”, pasi u verifikua ligjshmeria e aktit tuaj Nr.6 Date 29.01.2018, “Per miratimin e projek [...]

Taksat dhe Tarifat Vendore 2018

Taksat dhe Tarifat Vendore, 2018 (Vendimi i Plotë, PDF) REPUBLIKA E SHQIPERISE PREFEKTI I QARKUT ELBASAN SEKTORI FINANCIAR DHE SHERBIMET MBESHTETESE Nr.Prot 2221/1 Lenda: Konfirrnirn akti Elbasan, me 22/12/2017 KESHILLIT TE BASHKISE PEQIN [...]