Kategori

Regjistri i kërkesave 2023

Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Janar- Mars 2023 Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Prill- Qershor 2023 Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Korrik - Shtator 2023 Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Tetor- Dhjetor...

Regjistri i kërkesave 2021

NRShkurtimi i lëndësData e regjistrimit të kërkesësSektori që e ndjekStatusi i kërkesësTarifa 1Kërkesë për riparim çatie10.01.2021Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar5000 lekë 2Kërkesë për riparim çatie11.01.2021Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar5000 lekë 3Kërkesë për riparim çatie19.01.2021Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar5000...