Kategori

Njoftim Fituesi

Njoftim për fituesin e konkursit për pozicionet e punës Njoftim për fituesin e konkursit për pozicionet e punës 1 (një) Pergjegjes i Sektorit të Aplikimit të Projekteve dhe Integrimin...

Regjistri i kërkesave 2020

Nr rëndorShkurtimi i lëndësData e regjistrimit të kërkesësSektori që e ndjek Statusi i kërkesësTarifa 1Kerkese per mbulim catie 05.02.2020Drejtoria e Urbanistikës 2Kerkese per vertetim ndertimi 05.02.2020Drejtoria e Urbanistikës 3Kerkese per suvatim banese05.02.2020Drejtoria...

Regjistri i kërkesave 2018

Nr rëndorShkurtimi i lëndësData e regjistrimit të kërkesës Sektori që e ndjek zbatimStatusi i kërkesësTarifa 1Kerkese per suvatim banese22.01.2018Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar 2Kerkese merimentim banese 20.02.2018Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar 3Kerkese riparim catie 20.02.2018Drejtoria e...