Njoftim mbi rezultatet e verifikimit perfundimtar per ngritjen ne detyre ne kategorine e mesme dhe te larte drejtuese (Drejtor Juridik)