NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER NGRITJEN NE DETYRE NE KATEGORINE E ULET DREJTUES (PERGJEGJES)