NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER NGRITJEN NE DETYRE NE KATEGORINE E MESME DREJTUES (DREJTOR)