J O Q E S E V E P L A S T I K E ” B A S H K I A P E Q I N