Dita 01 – Projekti Pa pengesa “Modele të Përfshirjes Sociale”