07.04.2017, Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese