Njoftime Pune

Procedura e sherbimit civil per pergjegjese burimet njerezore

procedura e sherbimit civil per pergjegjese burimet njerezore                                                                                                                            Peqin 01.02.2019 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE NE KATEGORINE E ULET DREJTUESE  (Pergjegjes i burimeve njerezore Njerezore)  Lloji i diplomës “Jurist/Ekonomist’/Shkenca Sociale. Niveli [...]