Tryezë pune dhe diskutime mbi vendepozitimet ilegale