Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak, Specialist i ndihmes ekonomike dhe aftesise se kufizur