KESHILLIT TE BASHKISE PEQIN Ne zbatim te nenit 16 te ligjit nr.107/2016 “Per Prefektin e Qarkut”