Monthly Archives - January 2018

Taksat dhe Tarifat Vendore 2018

Taksat dhe Tarifat Vendore, 2018 (Vendimi i Plotë, PDF) REPUBLIKA E SHQIPERISE PREFEKTI I QARKUT ELBASAN SEKTORI FINANCIAR DHE SHERBIMET MBESHTETESE Nr.Prot 2221/1 Lenda: Konfirrnirn akti Elbasan, me 22/12/2017 KESHILLIT TE BASHKISE PEQIN [...]