VENDIM Nr. 44, datë 23.06.2017; Per propozim per dhenien e kompesimit te energjise dhe fashos elektrike te familjeve me ndihme ekonomike per periudhen 1- 31 Maj 2017