Vend i lirë pune, Shpallje per levizje paralele ose ngritje ne detyre ne kategorine e mesme dhe te ulet drejtuese