Tag - Pozicionin Zjarrfikes

Drejtor te Sherbimeve Bujqesore, Veterinere e Pyjeve

Drejtor te Sherbimeve Bujqesore, Veterinere e Pyjeve                              Peqin 08.02.2019 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE NE KATEGORINE E MESME DREJTUESE  (Drejtor te Sherbimeve Bujqesore, Veterinere e Pyjeve    )  Lloji i diplomës...

Pergjegjes Protokolli dhe Arkives, sherbimi civil arkiva

Pergjegjes Protokolli dhe Arkives, sherbimi civil arkiva                              Peqin 07.02.2019  SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE NE KATEGORINE E ULET DREJTUESE  (Pergjegjes Protokolli dhe Arkives)  Lloji i diplomës “Juridik/Shkenca Humane/ Niveli minimal i...

Procedura e sherbimit civil per pergjegjese burimet njerezore

procedura e sherbimit civil per pergjegjese burimet njerezore                                                                                                                            Peqin 01.02.2019 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE NE KATEGORINE E ULET DREJTUESE  (Pergjegjes i burimeve njerezore Njerezore)  Lloji i diplomës “Jurist/Ekonomist’/Shkenca Sociale. Niveli...