Drejtoritë

Drejtoria e shërbimeve publike

Drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit financiar ...Lexo më shumë... March 1, 2017 / Drejtoritë Drejtoria e shërbimeve publike ...Lexo më shumë... March 1, 2017 / Drejtoritë Drejtoria e [...]

Drejtoria juridike

Drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit financiar ...Lexo më shumë... March 1, 2017 / Drejtoritë Drejtoria e shërbimeve publike ...Lexo më shumë... March 1, 2017 / Drejtoritë Drejtoria e [...]

Drejtoria e burimeve njerëzore

Drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit financiar ...Lexo më shumë... March 1, 2017 / Drejtoritë Drejtoria e shërbimeve publike ...Lexo më shumë... March 1, 2017 / Drejtoritë Drejtoria e [...]

Integrimi në BE

Drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit financiar ...Lexo më shumë... March 1, 2017 / Drejtoritë Drejtoria e shërbimeve publike ...Lexo më shumë... March 1, 2017 / Drejtoritë Drejtoria e [...]

Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore

Drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit financiar ...Lexo më shumë... March 1, 2017 / Drejtoritë Drejtoria e shërbimeve publike ...Lexo më shumë... March 1, 2017 / Drejtoritë Drejtoria e [...]