Drejtoritë

Drejtoria e shërbimeve publike

Drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit financiar ...Lexo më shumë... March 1, 2017 / 1 2017 /, 1 2017 / drejtoritë, 2017 / drejtoritë, Drejtoritë, lexo më shumë, [...]

Drejtoria juridike

Drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit financiar ...Lexo më shumë... March 1, 2017 / 1 2017 /, 1 2017 / drejtoritë, 2017 / drejtoritë, Drejtoritë, lexo më shumë, [...]

Drejtoria e burimeve njerëzore

Drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit financiar ...Lexo më shumë... March 1, 2017 / 1 2017 /, 1 2017 / drejtoritë, 2017 / drejtoritë, Drejtoritë, lexo më shumë, [...]

Integrimi në BE

Drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit financiar ...Lexo më shumë... March 1, 2017 / 1 2017 /, 1 2017 / drejtoritë, 2017 / drejtoritë, Drejtoritë, lexo më shumë, [...]