Relacion KB Peqin, 29.03.2017, Njoftim për mbledhjen e këshillit të Bashkisë Peqin