Posts

Posts Shortcodes

You can show the posts with Porto Blog, Porto Recent Posts shortcodes.


Recent

Regjistri i kerkesave 2024

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE JANAR-Mars 2024

Read More

Regjistri i kërkesave 2023

Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Janar- Mars 2023 Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Prill- Qershor 2023 Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve...

Read More

Regjistri i kërkesave 2022

Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Bashkia Peqin viti 2022

Read More

Keshilli Vendor Rinor

Keshilli Vendor Rinor

Read More

Regjistri i kërkesave 2021

NRShkurtimi i lëndësData e regjistrimit të kërkesësSektori që e ndjekStatusi i kërkesësTarifa 1Kërkesë për riparim çatie10.01.2021Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar5000 lekë 2Kërkesë për...

Read More

Lista e objekteve për pagesë takse infratrukture

Në linkun e mëposhtëm është lista e objekteve të kualifikuar për legalizim dhe dosja për secilin objekt është protokolluar...

Read More

Shpallje per pozicionet e lira te punes

Shpallje për Lëvizje paralele dhe pranim në sherbimin civil, kategoria ekzekutive Niveli minimal i diplomës, Bachelor në Shkenca...

Read More

Shpallje per pozicionet e lira te punes

Shpallje për Lëvizje paralele Ngritje në detyrë dhe pranim nga jashte sherbimit civil në kategorinë e mesme dhe...

Read More

Medium

Regjistri i kërkesave 2023

Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Janar- Mars 2023 Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Prill- Qershor 2023 Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Korrik - Shtator 2023 Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Tetor- Dhjetor...


Large


Large Alt


Full