Njoftime

DËGJESËN PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK MJEDISOR

DËGJESËN PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK MJEDISOR DËGJESËN PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK MJEDISOR DËGJESËN PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK MJEDISOR ...Lexo më shumë... Taksat dhe Tarifat Vendore 2018 Taksat dhe Tarifat Vendore, 2018 (Vendimi i Plotë, PDF) REPUBLIKA [...]

Darka e veres, festa tradicionale e qytetit tone

Darka e veres, festa tradicionale e qytetit tone DËGJESËN PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK MJEDISOR DËGJESËN PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK MJEDISOR ...Lexo më shumë... Taksat dhe Tarifat Vendore 2018 Taksat dhe Tarifat Vendore, 2018 (Vendimi i [...]

Taksat dhe Tarifat Vendore 2018

Taksat dhe Tarifat Vendore, 2018 (Vendimi i Plotë, PDF) REPUBLIKA E SHQIPERISE PREFEKTI I QARKUT ELBASAN SEKTORI FINANCIAR DHE SHERBIMET MBESHTETESE Nr.Prot 2221/1 Lenda: Konfirrnirn akti Elbasan, me 22/12/2017 KESHILLIT TE BASHKISE PEQIN [...]