Njoftime

Shpallje Ankandi

Për dhënien me qira nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik të ekonomisë pyjore  “EP Zalli Shkumbin”, fshati Kurtaj, Nj.A Gjocaj, në pronësi të Bashkisë Peqin, të ngastrës pyjore me Nr.pasurie [...]

Struktura Bashkisë Peqin për vitin 2020

 Emërtimi i FunksionitNrArsimiKategoria IKryetari1LartëP.1d IIKabineti5 Drejtor Kabineti1LartëII-b Këshilltar i Kryetarit1LartëIII-a/1 Këshilltar i Kryetarit1LartëIII-a/1 Zëdhënës për mediat1LartëIII-a/1 Asistent (Sekretari)1Mesëm IIIN/Kryetar1LartëP.1d IVN/Kryetar1LartëP.1d VAuditi i brëndshëm3 Përgjegjës Auditi1LartëIII-a/1 Specialist1LartëIV-a Specialist1LartëIV-a VIApelimi Tatimor1LartëIV-a VIINjësia për koordinimin e Integrimit Evropian dhe Ndihmës së huaj4 Koordinatore Lokale e BE1LartëIII-b Specialist informimi për [...]