NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE – Për pranimin në Shërbimin e MZSH-së (sektori për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi)