NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE në Shërbimin e MZSH-së (sektori për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi)