Njoftim mbi shpalljen e per ngritjen ne detyre ne kategorine e ulet drejtuese (Pergjegjese e Burimeve Njerezore)