NJOFTIM MBI SHP ALLJEN E PER PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL NE KA TEGORINE EKZEKUTIVE