Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive