Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizjet paralele ne kategorine ekzekutive