NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PER LEVIZJEN PARALELE NE KATEGORINE EKZEKUTIVE(SPECIALIT)