Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizjen paralele ne kategorine ekzekutive (Specialist i Taksave)