Artikuj të ndryshëm

Regjistri i kërkesave 2023

Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Janar- Mars 2023 Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Prill- Qershor 2023 Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Korrik - Shtator 2023 Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve Tetor- Dhjetor...

Regjistri i kërkesave 2018

Nr rëndorShkurtimi i lëndësData e regjistrimit të kërkesës Sektori që e ndjek zbatimStatusi i kërkesësTarifa 1Kerkese per suvatim banese22.01.2018Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar 2Kerkese merimentim banese 20.02.2018Drejtoria e UrbanistikësPërfunduar 3Kerkese riparim catie 20.02.2018Drejtoria e...

Shpalle Ankandi

Për dhënien me qira nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik të ekonomisë pyjore  “Zalli Shkumbin”, fshati Përparim, Nj.A Përparim, në pronësi të Bashkisë Peqin, Shpallje Ankandi Bashkia Peqin

Konfirmim akti, 239

Konfirmim akti, 239 Ne zbatim te nenit 16 te ligjit Nr.107/2016 dt.27.10.2016 "Per Prefektin e Qarkut", pasi u verifikua ligjshmeria e aktit tuaj Nr.5 Date 29.01.2018, "Per miratimin e projek...

Konfirmim akti, 240

Konfirmim akti, 240 Ne zbatim te nenit 16 te ligjit Nr.107/2016 dt.27.10.2016 "Per Prefektin e Qarkut", pasi u verifikua ligjshmeria e aktit tuaj Nr.6 Date 29.01.2018, "Per miratimin e projek...