Monthly Archives - April 2018

DËGJESËN PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK MJEDISOR

DËGJESËN PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK MJEDISOR DËGJESËN PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK MJEDISOR DËGJESËN PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK MJEDISOR ...Lexo më shumë... Taksat dhe Tarifat Vendore 2018 Taksat dhe Tarifat Vendore, 2018 (Vendimi i Plotë, PDF) REPUBLIKA [...]

Darka e veres, festa tradicionale e qytetit tone

Darka e veres, festa tradicionale e qytetit tone DËGJESËN PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK MJEDISOR DËGJESËN PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK MJEDISOR ...Lexo më shumë... Taksat dhe Tarifat Vendore 2018 Taksat dhe Tarifat Vendore, 2018 (Vendimi i [...]